http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

mV-kontrollant MV7615


mV-kontrollant MV7615


mV-kontrollant MV7615
Detta instrument är designat för att göra mätningar och regleringar av ORP i industriprocesser, med fortlöpande avläsningar genom digitala indikatorer.
Dessa instrument ger både korrekta, lågkostnadsmätningar, har regleringssystem och kan användas som 0-20mA eller 4-20mA för åskådliga mätningar vid användande i fält.

Instrumentet tillhandahåller digitala avläsningar på en 3½ teckensdisplay vilken även tillåter avläsningar på långa avstånd. Nolljustering och känslighetsinställningar görs av reglage på frontpanelen. Instrumentet innehåller elektroniska kretsar för att kunna kontrollera all drift som systemen utför. Dessa elsystem utlöser också alarm, elektriska klaffar och aktiverar pumpar direkt av regulatorns utdatarelä kopplat till externa kontrollsystem.

Instrumentet innehåller två av/på-regleringar A och B. Inställningspunkterna på dessa regulatorer är oberoende av varandra och regleras på endera mätningsskala. Deras värde visas genom att tryck på en knapp på frontpanelen. Aktivering av de två utdatareläerna visas på frontpanelen genom deras informationsutbytande LEDs. Instrumentet ger en 0-20mA utdatasignal (4-20mA och Volt vid förfrågan) proportionellt till mätningen och anpassat till andra utrustningar med lämpligt indataformat. Valet ”isolerad utdata” och ”fördröjd tidsåtgärd” finns tillgängliga vid önskemål.

Fast installation: Ja
Portabla mätningar: Nej
Mätområde: +/-1500 mV
Mått: 96x96x150 mm
Vikt: 500g
Upplösning: 1 mV
 • mV-kontrollant MV7615
  Art. nr.
  NIPH3500
  mV-kontrollant MV7615
  6 635,00 kr
  6 635,00 kr
  kr

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se