http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Vad är vad?


Vad är vad?


Vad är Tensiometer?
Tensiometern är det enda verkyget som direkt kan mäta vilken uppsugningsförmåga en planta behöver för att kunna sänka vattenmängden från jorden. Tensiometern är ett ihåligt instrument med en keramisk "kork" i botten. Fyll i destillerat vatten, sänk ner den i jorden och när jorden torkar suger den upp vattnet från tensiometern. Detta skapar ett vakum i röret. När den uppsugna vattenmängden är lika med vakumet stannar vattenflödet.

När jorden blir våt av regn eller bevattning, släpper tensiometern ifrån sig vatten tills vakumet och vattenmängden är lika.

På detta sätt kan man se tensiometern som ett syntetiskt rotsystem där vakumet alltid är i balans med uppsugningsförmågan. Måttenhet hPa.

Vad är pH?
pH är en praktisk skala för att mäta vätejon koncentrationen i en given vätska. Lösning med mer än 7 är basisk eller alkalisk. pH lägre än 7 är sur. pH är en engelsk förkortning av: Product of the H-ions.

Vad är huvud- och spårämnen? [Kväve/Fosfor/Kalium]
Huvud- och spårämnen är näringen i en vegetation. Huvudämnena finns i högre koncentrationer och mäts i mmol/l eller mg/l (=ppm).
Spårämnen finns i lägre koncentrationer och mäts i µmol/l eller mg/l (= ppm).

Vad är LT (ledningstal)?
LT är en vätskas elektriska ledningsförmåga. Ledningsförmågan ökar när mängden joner i en vätska ökar. Dessa joner kan komma ifrån (K+, NO32- Ca2+, Mg2+ etc.) eller överskottsämnen som Na+ , Cl , HCO3. LT är den totala koncentrationen av upplösta joner. Måttenhet mS/cm men kan också skrivas: µS/cm till exempel; 1 mS/cm = 1000 µS/cm.
1 EC = 1 uS/cm 

Vad är EC?
EC står för Electrical Conductivity och är ett annat namn på Ledningstal (se ovan).

Vad är CO2?
Används för att reglera och kontrollera koldioxiden och syret i luften.

Vad är LUX (belysningsstyrka)?
Lux är mängden synligt ljus som faller på en viss yta. Lux ger en total överblick av allt ljus som kan upptäckas av det mänskliga ögat.

Vad är PAR?
PAR är mängden av "växande" ljus som faller på en viss yta. En vegetation för fotosyntesen använder "växande" ljus. PAR = Photosynthetically Active Radiation.

Vad är RF?
RF är fuktprocenten, som finns i luften jämfört med den maximala fuktigheten, vilken kan hittas i luften (daggpunkten). RF mäts i %.
RF = Relativ Fuktighet

Vad är BRIX?
BRIX-värdet är mätvärdet som man får från en refraktometer och är ett värde på brytningsindex i en vattenlösning av ett livsmedel, till exempel juice av en frukt. BRIX-värdet anger sockerhalten i lösningen.


  Du tittade nyligen på dessa produkter

  För mer information kontakta oss på
  0431-222 90


  TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
  Helsingborgsv., Varalöv
  262 96 ÄNGELHOLM
  Telefon:
  0431-222 90
  Org Nr:
  556409-6120
  Webbadress:
  www.tradgardsteknik.se
  E-post:
  info@tradgardsteknik.se